Regal Designs from Chennai சென்னையிலிருந்து ரீகல் டிசைன்ஸ்

Showing the single result

Showing the single result

Aarsun-in-Mysore

Chennai Furniture Aarsun

Hello Chennai,

Aarsun loves Chennai and Chennai loves Aarsun. The top furniture designed in solid teak wood with fine carving has the highest demand from Chennai and nearby areas even the sub-urban areas, where we have noticed amazing liking for solid wood designer furniture. We have thousands of clients in Tamil Nadu and Chennai has always blessed us with their love and appreciation. Get the top home furniture designs made by Aarsun, an International brand in hand-carved furniture, delivered at your home in export quality and factory prices.


Aarsun client testimonials

[smartslider3 slider=”63″]

👉 Click Here For Client Testimonials

Sofa Sofa Cum Bed
Sectional Sofa Dining
Queen Size Bed Round Bed
King Size Bed Brass Jhula Chain
Temple

Mandir designs home temple top designs in wood

Guruji Gaddi Royal Chair Gods Chair design

Guruji Chair

Partition Design Dressing Tables
Swing Jhula Designs Cradle
Poster Bed Mirror Frame
Dining Chair Table
Chairs Bed Bench
Bedside Table Kitchen Furniture
Almirah Divan
Pooja Article Chowki
TV Unit Door Design
Kitchen Trolley Side Board
Jharokha Jali Design
Console Table Corner
Wall Art CNC Design

We serve all over Chennai and nearby areas of Chennai

Check our Youtube Channel for detailed videos

சென்னையின் முதன்மையான பர்னிச்சர் டெஸ்டினேஷனால் உன்னிப்பாகக் கொண்டு வரப்பட்ட, கடந்த காலத்தைப் பற்றி பேசும் ரீகல் டிசைன்களைக் கண்டறியவும். எங்களின் சேகரிப்புகளின் காலத்தால் அழியாத கவர்ச்சியில் மூழ்கிவிடுங்கள்.

Veenit Drolia
Veenit Drolia
2023-09-18
Temple is very beautiful. Quality and finishing are very good. Packaging and delivery is perfect. Highly recommended.
Harsha Prabhu
Harsha Prabhu
2023-09-14
Ordered TEAKTMP-003. Which even though took a while to fulfill, the end result was amazing. The final product delivered exceeded expectation and beautiful. The packaging to protect the shipment from damages was top notch. Would recommend Aarsun wood products to others.
Balachandran Iyer
Balachandran Iyer
2023-09-09
I am completely satisfied with the level of customer centric and professional service oriented approach from the company executives plus painstaking level of attention to minute details of each and every requirement of end customer. Secondly, we are extremely happy and overawed with the level of artistry and fineness that's so apparent in the end product. Truly magnificent and worth every penny. Never ever felt that this was a remote location and long distance order placed purely looking at prototypes and videos. So smoothly handled 👌 Special thanks to Ashish Mittal and Manikar for all their help and support right from specs through to delivery 🙏
Kavitha M
Kavitha M
2023-08-25
I ordered sofa 2 numbers and the price felt ok but after a year the material used for both sofas started tearing off...I shared pics to them initially they responded then it was covid times they told they will have to send people from their state I told them not required now and asked them to find someone in in our place ...and i waited for so long and after covid I again contacted them they are not responding nor taking the calls at all....atleast they should respond and give alternate solutions ..very unhappy with the way they switched off when I have been nice to them . I had posted videos and pictures also how bad it looks just in a year to them.. better customer service expected ..i am in a fix what to do with the sofa hardly few years old..cannot ignore calls and complaints from customer..absolutely unacceptable especially when i have waited for so long .hope they will look into this
Asmita Pawar
Asmita Pawar
2023-08-24
Hello Friends, I ordered this swing which is 5 ft x 2 ft from AARSUN Saharanpur and it was unbelievable! Looks so beautiful that I am totally speechless. Best wood, best brass, best finishing... my entire family is so so happy. If you too are looking for an indoor family swing. AARSUN is one stop solution. Thank you James Sir!
Amit Shekhar Shekhar
Amit Shekhar Shekhar
2023-08-21
Had ordered a customised puja chowki ! Evrything was as per d discussion. Quality is good. Delivery was spotless. Very nice ! Thank you Mr Manikar Jha, the sales person who handled my query. He ws through out very supportive & kept me updated abt d status of d product. A suggestion to d Director of M/s Aarsun : in future pl do have your stores & services available at all big cities of India ! Thank you !
Shruthi Gowda
Shruthi Gowda
2023-08-14
Ordered this temple from Arsan woods, thanks to Manikar ji for his patience and professionalism. It was an international shipping so he made sure all the parts are included before shipping. Packaging was awesome and it got delivered in 4 days. I am really ver very happy with the how the temple turned out and I highly recommend Arsan woods for others. They are trustworthy and deliver the product without many damage. Thank you 🙏🏻
Usha Devi Kommu
Usha Devi Kommu
2023-08-06
I got my Pooja Mandap customized and the outcome is very beautiful. Thanks to Arasun team particularly Mr.Manick Jha who coordinated throughout the process with step by step photographs. Beautiful handwork (real hard work)
Sankar Chakraborty
Sankar Chakraborty
2023-07-26
I placed order ordered on Aarsun woods for one wooden partition of specific design. They have nicely done and delivered to me on time. Well done job.