Most Amazing And Never Seen Before Guruji Chair / Gaddi

Guruji Maharaj Royal Gaddi Chair 

Lion Design Guruji Chair

Guru Ji Satsang Chair with Stool

Antique Gold Guruji Chair Singhasan 

Handcrafted Guruji Chair 

Guruji Chair Singhasan in Teak Wood & Antique Gold Duco 

Handcrafted Maharaja Chair with chowki