Guruji Chairs: A Stylish and Functional Seating Option

Guru Ji Satsang Chair with Stool

Guruji Maharaj Royal Gaddi Chair

Traditional Guruji Chair in Teak Wood

Guruji Chair Singhasan in Teak Wood & Antique Gold Duco Paint

Lion Design Guruji Chair

Antique Gold Guruji Chair Singhasan 

Handcrafted Maharaja Chair with chowki