ಟಾಪ್ 10 3-ಪ್ಯಾನಲ್ ರೂಮ್ ಡಿವೈಡರ್‌ಗಳು

3 ಪ್ಯಾನಲ್ ರೂಮ್ ಡಿವೈಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್

3 ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ವಿಭಜನಾ ಪರದೆ

3 ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೋಣೆಯ ವಿಭಜನೆ

ಮರದ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ವಿಭಾಗ 3 ಪ್ಯಾನಲ್ ತೇಗದ ಮುಕ್ತಾಯ

3 ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಮರದ ವಿಭಜನೆ

ಟ್ರೀ ಡಿಸೈನ್ 3 ಪ್ಯಾನಲ್ ರೂಮ್ ಡಿವೈಡರ್

ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೇಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಡಿವೈಡರ್

3 ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಕೊಠಡಿ ವಿಭಜನೆ

3 ಪ್ಯಾನಲ್ ವಿಭಜನಾ ಪರದೆ

3 ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕೊಠಡಿ ವಿಭಜಕ